Đại Tống Thiếu Niên Chí
Thông tin

Đại Tống Thiếu Niên Chí

Young Blood
8

Giới thiệu

Đại Tống Thiếu Niên Chí (Young Blood): Bộ phim xoay quanh nhóm thiếu niên mật thám được rèn luyện để bảo vệ an nguy Bắc Tống. Mỗi người mỗi cá tính, nhưng trải qua sinh tử, họ dần dần trở nên thấu hiểu nhau, đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ giang sơn. Phim sẽ được reup bản lồng tiếng từ từ tập 4 trở lên Tập 1 đến đầu tập 3 bị mất âm thanh nên vẫn giữ nguyên bản thuyết minh cũ
Bình luận