If I Can't Have Love, I Want Power
Thông tin

If I Can't Have Love, I Want Power

If I Can't Have Love, I Want Power
0

Giới thiệu

Nếu tôi không thể có tình yêu, tôi muốn sức mạnh, trải nghiệm phim dài một giờ được thiết lập cho âm nhạc của album sắp tới của Halsey, giới thiệu một nữ hoàng mang thai trẻ, Lila, khi cô ấy vật lộn với sự bình thường của tình yêu cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng khả năng này để tạo cuộc sống (và kết thúc nó) mở khóa sức mạnh huyền bí trong cô ấy.

Diễn viên

Trailers & Videos

If I Can't Have Love, I Want Power

Phim tình cảm - lãng mạn,

Bình luận