Nghệ Thuật Đánh Lừa
Thông tin

Nghệ Thuật Đánh Lừa

Art of Deception
0

Giới thiệu

CIA lên kế hoạch để có được sự kiểm soát tâm trí hoàn toàn đối với toàn bộ con người bị nhiễm virus thông qua chip nano. Khi chip máy tính bị gián đoạn do sự cố, Joseph Markham đã tìm ra sự thật, và cuộc chiến giành sự sống, tình yêu và sự thống trị thế giới bắt đầu.

Diễn viên

Bình luận