Vua Sư Tử 3
Thông tin

Vua Sư Tử 3

The Lion King 1½
0

Giới thiệu

Phần này được coi là phần 3 của The Lion King, mặc dù trong phần này sự xuất hiện của Simba không nhiều. Phần này nhắc nhiều đến Timon (người bạn từ thuở thiếu thời của Simba). Anh chàng trên con đường đi tìm "Vùng đất hứa" (hay chính xác hơn là "vùng đất không có việc làm" - vì Timon làm việc gì cũng hỏng)...

Diễn viên

Trailers & Videos

Bình luận